اعتماد

تعرفه تبلیغات در سایت

بهم گفت 

عارف!
دیگه وقتشه...
به من اعتماد کن
اول به خدا
دوم به خانوادت 
سوم به من
جز این سه تا دیگه به هیچ کسی اعتماد نکن...

---
بهش اعتماد کردم 

از این حرفش میگذره خیلی دقیقا 5 ماه 

هیچی نمیخوام بگم

فقط میخوام وقتی چشش به این پست خورد 

چی میاد تو دلش !!؟

راست و حسینی بهم بگه ..

از اعتمادی که خودش میگفت بهم بکن 

سوء استفاده نکرد ؟

بهم بگو 

خواهم بدانم !
نویسنده : بازدید : 33 تاريخ : چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت: 6:17

فهرست وبلاگ